Three Wall Vanity Back/Side Splashes?

Under Sink Bathroom Cabinet Three wall vanity back/side splashes?.

Images related to Under Sink Bathroom Cabinet